Historia parafii

Choć samą parafię wspomina po raz pierwszy dopiero zapis z XV wieku, to należy zakładać, iż jest ona znacznie starsza i powstała w tym samym czasie co kościół, tj. ok. 1300 roku. Obiekt w XV wieku znacznie ucierpiał w efekcie działań wojennych, co skutkowało istotnymi zmianami architektonicznymi. Dodatkowo w XVII stuleciu dodano zakrystię, a na początku XVIII wieku, kanonik chełmiński Sebastian Gierłowski ufundował drewnianą dzwonnicę, stojącą tuż obok. Całość zachowała jednak średniowieczny charakter, co uwidaczniają gotyckie zdobienia i detale architektoniczne. Z pierwotnego wyposażenia zachowały się: granitowa kropielnica oraz płaskorzeźby św. biskupa i Grupy Ukrzyżowania.

Do 1 lipca 2022 r., wspólnotą w Czarnowie, przez ponad trzydzieści lat opiekował się ks. kan. Henryk Sychta. Tak długa posługa i współpraca z wiernymi zaowocowała licznymi przemianami w obrębie parafii. Zabytkowy, gotycki kościół wymaga wielkiej troski i wielu prac, które prowadzone są na bieżąco. Proboszcz zdołał wyremontować dach i strop świątyni, dzwonnicę i zewnętrzne elewacje. Wymalowano również wnętrze Domu Bożego oraz odnowiono cenne przedmioty wyposażenia. Również poza samym kościołem miały miejsce ważne inwestycje. Powiększony i uporządkowany został cmentarz, zaś dawną organistówkę przerobiono na kostnicę. W przyszłości planowana jest jeszcze wymiana ławek i organów. Wiele ks. Sychta dokonał również w sferze duchowej. Jego doświadczenie docenił sam biskup mianując księdza, po powołaniu nowego biskupstwa, Diecezjalnym Duszpasterzem Rolników. Ksiądz Henryk pełnił też rolę Dekanalnego Wizytatora Katechetycznego. W parafii, duchowny organizował codzienną posługę wzbogacaną o różne wydarzenia jak, choćby nawiedzenie wspólnoty przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Powołane do życia zostały poza tym nowe wspólnoty, dzięki czemu dziś działają tu: Róże Różańcowe, Parafialny Klub Seniora, Rada Parafialna, schola, ministranci i lektorzy. Co ważne, parafia rozrosła się i powiększyła, a liczba wiernych uległa podwojeniu. To właśnie współpraca z parafianami stała się dla księdza Sychty szczególnie ważna. Wspomina on do dziś jednego z nich – Pana Józefa Żurka, który poczęstował go pierwszym obiadem po przybyciu do Czarnowa, zmarł on 19.03.2018 r. w wieku 109 lat.

Od 1 lipca 2022 r., do 30 czerwca 2023 r., pasterzem lokalnej wspólnoty parafialnej był ks. dr Dawid Wasilewski. Funkcję proboszcza z dniem 1 lipca 2023 r., objął ks. dr Dariusz Kajzer.