Ogłoszenie

Nawiedzenia obrazu Świętej Rodziny w Parafii Czarnowo – Program

25 czerwca o godz. 18.00 odbędzie się powitanie obrazu i msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Andrzeja Suskiego.
– O godz. 20.30, Wieczór Pojednania, który zakończy się Apelem Jasnogórskim. W tym czasie, wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.              

26 czerwca od godz. 8.00 ciąg dalszy czuwania przy obrazie Św. Rodziny. 
– O godz. 8.00 do 9.30 czuwają członkowie różańca świętego z Toporzyska.
– O godz. 10.00, dzieci Szkoły Podstawowej, które należą do Parafii Czarnowo.
– O godz. 12.00, młodzież klasa VIII, i młodzież która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, oraz starsza, która zalicza się do młodzieży.
– Od godz. 13.30 do 15.00 członkowie różańca św. z Czarnowa i członkowie różańca św. rodzice za swoje dzieci.
– O godz. 15.00, Koronka do Miłosierdzia Bożego i prywatne czuwanie. 
– O godz.  16.00, msza św. na zakończenie nawiedzenia obrazu Świętej Rodziny. W czasie tej mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Dlatego proszę i zapraszam, by na tę mszę św. małżonkowie przyszli razem i w miarę możliwości zajęli miejsca w ławkach razem. 
Na zakończenie mszy św. akt zawierzenia parafii Świętej Rodzinie.
– O godz. 17.30, pożegnanie obrazu i procesja do samochodu -kaplicy- i przekazanie obrazu Parafii w Złejwsi Wielkiej.